Jørgen Kjeldsen (ed).: I Guld og Himmelblaat. En bog om frimureriet i Danmark i fortid og nutid. Den danske Frimurerorden, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 1992. 182 s. kr. 275.-.

  • Anders Monrad Møller

Forfatterbiografi

Anders Monrad Møller
N/A
Publiceret
1993-01-01
Citation/Eksport
Monrad Møller, A. (1993). Jørgen Kjeldsen (ed).: I Guld og Himmelblaat. En bog om frimureriet i Danmark i fortid og nutid. Den danske Frimurerorden, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 1992. 182 s. kr. 275.-. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53518
Sektion
Artikler før 1998