Tilbage til artikeldetaljer Den danske Rigslovgivning 1513-1523. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Selskabet til Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved Aage Andersen. C.A. Reitzels Forlag, København 1991. 280 sider.