Søren Balle: Statsfinanserne på Christian 3.s tid. Aarhus, Universitetsforlaget 1992. 580 sider, kr. 338.-.

  • Bjørn Poulsen

Forfatterbiografi

Bjørn Poulsen
N/A
Publiceret
1993-01-01
Citation/Eksport
Poulsen, B. (1993). Søren Balle: Statsfinanserne på Christian 3.s tid. Aarhus, Universitetsforlaget 1992. 580 sider, kr. 338.-. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53506
Sektion
Artikler før 1998