Tilbage til artikeldetaljer Svenbjörn Kilander: Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förandring. Acta Universitatis Upsalienses. Studia Historica Upsaliensia 164. Uppsala 1991. 249 pp. With summary.