Tilbage til artikeldetaljer Den danske rigslovgivning 1397-1513. Udgivet af Det danske Sprog- og litteraturselskab og Selskabet for udgivelse af kilder til dansk Historie ved Aage Andersen. C.A.Reitzels Forlag 1989. 2265.