Tilbage til artikeldetaljer Gyorky Novåky: Handelskompanier och kompanihandel. Svenska Afrikakompaniet 1649-1663. En studie i feodal handel (=Studia Historica Upsaliensia 159). Uppsala, 1990. 2855. 180SKR.