Tilbage til artikeldetaljer Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 1. række 7. bind 1238-1249. Ved Niels Skyum- Nielsen og Herluf Nielsen. Kbh., C.A.Reitzel, 1990. 3295., 2675. 244+183 kr. Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 4.række l.bind 1376-1379. Ved Herluf Nielsen. Kbh., C.A.Reitzel, 1984. 585 s., 456 s. 183 + 122 kr. 2. bind 1380-1385. Ved Herluf Nielsen. Kbh., C.A.Reitzel, 1987. 478 s., 495 s. 183 + 244 kr.