Opdagelsernes plads i verdenshistorien VARER, ÆDELMETAL OG TJENESTEYDELSER I INTERKONTINENTAL HANDEL FØR 1750

  • Niels Steensgaard

Forfatterbiografi

Niels Steensgaard
N/A
Publiceret
1990-01-01
Citation/Eksport
Steensgaard, N. (1990). Opdagelsernes plads i verdenshistorien VARER, ÆDELMETAL OG TJENESTEYDELSER I INTERKONTINENTAL HANDEL FØR 1750. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53288
Sektion
Artikler før 1998