Tilbage til artikeldetaljer Bertel Heurlin & Christian Thune (red.): Danmark og det internationale system. Festskrift til Ole Karup Pedersen. Politiske Studier, København, 1989. 293 s.