Kvinnors Rosengård. Medeltidskvinnors liv och hälsa, lust och barnafodande. Foredrag från nordiska tvärvetenskapliga symposier i Århus aug. 1985 och Visby sept. 1987 utgivna av Hedda Gunneng, Beata Losman, Bodil Møller Knudsen, Helle Reinholdt. Skriftserie från Centrum for kvinnoforskning vid Stockholms Universitet nr. 1. Stockholm 1989. 211 s., med enkelte plancher og illustrationer.

  • Nanna Damsholt

Forfatterbiografi

Nanna Damsholt
N/A
Publiceret
1990-01-01
Citation/Eksport
Damsholt, N. (1990). Kvinnors Rosengård. Medeltidskvinnors liv och hälsa, lust och barnafodande. Foredrag från nordiska tvärvetenskapliga symposier i Århus aug. 1985 och Visby sept. 1987 utgivna av Hedda Gunneng, Beata Losman, Bodil Møller Knudsen, Helle Reinholdt. Skriftserie från Centrum for kvinnoforskning vid Stockholms Universitet nr. 1. Stockholm 1989. 211 s., med enkelte plancher og illustrationer. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53253
Sektion
Artikler før 1998