Tilbage til artikeldetaljer Om Danmarks historie 1900-1920. Festskrift til Tage Kaarsted. Red. af Hans Chr. Johansen, Mogens N. Pedersen og Jørgen Thomsen. Odense Universitetsforlag 1988. 395 s. Rigt illustreret, mange tabeller og grafer.