Tilbage til artikeldetaljer Gunnar Broberg, Harald Runblom & Mattias Tyden (red.): Judiskt liv i Norden, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Multiethnica Upsaliensia 6, Uppsala 1988. 361 s. Ill.. 205 SEK.