Tilbage til artikeldetaljer Leiv Mejldheim: Folkerørsla som vart parti. Venstre frå 1880-åra til 1905. Universitetsforlaget, Oslo, 1984, 551 s. Ill.