Tilbage til artikeldetaljer Birgitta Olai: Storskiftet i Ekebyborna. Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken. Studia Historica Upsaliensia 130. Sth., Almqvist & Wiksell, 1983. X + 289 s. 130 Skr.