Tilbage til artikeldetaljer Mats Rolén: Skogsbygd i omvandling. Studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala, 1979. 301 s. Sv. kr. 95.