Tilbage til artikeldetaljer Ældre danske tingbøger. Sagregistre til Aasum herreds tingbog 1640-48. Udgivet af Landbohistorisk Selskab ved Ole Fenger, Carl Rise Hansen, Ebba Hjorth og John Kousgård Sørensen. København, Landbohistorisk Selskab, 1982. xxii -I- 332 s. 120 kr.