Tilbage til artikeldetaljer Gunnar Artéus: Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige. Militärhistoriske Studier utgivna av Militärhistoriske avdelningen vid Militärhögskolan Nr. 6. Stockholm, Militärhistoriske Förlaget, 1982. 438 s.