Tilbage til artikeldetaljer Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864. Personalhistoriske undersøgelser ved Børge L. Barløse. Die Lehrerschaft in Sudschleswig von der Reformation bis 1864. Biographische und schulgeschichtliche Forschungen von Børge L. Barløse. Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 53, Åbenrå 1981, 422 s.