Tilbage til artikeldetaljer J. Le Goff & P. Nora, Att skriva historia. Nya infallsvinklar och objekt. Urval och inledning av Birgitta Odén. Stockholm. Pan/Nordstedst 1978. 288 s.