Tilbage til artikeldetaljer Lars Åke Engblom: Arbetarpressen i Goteborg. En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrorelsens pressepolitik och tidningskonkurrencen i Goteborg 1890-1965. Medd. från ekon.-hist. institutionen v. Goteborgs Universitet, 46, Goteborg 1980, 413 s. incl. 34 tabeller, 23 diagrammer, appendices om kildematerialet m.v. og summary in English.