Tilbage til artikeldetaljer Herman Schück: Rikets brev och register. Arkivbildande, kansliväsen och tradition inom den medeltida svenska statsmakten. Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 4. Sthlm. 1976. 614 s.