Tilbage til artikeldetaljer Norges Historie, under redaktion af Knut Mykland, bd. 1-3 og 5-9. Oslo, Cappelens forlag 1976-77. Pr. bind N.kr. 145; alle bind ill.: