Tilbage til artikeldetaljer Ulf Soderberg: Gustav I:s arv och eget i Uppland - en godsmassas framväxt, organisation och forvaltning. Akademisk avhhandling. Studier till Det medeltida Sverige 1. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Udg. af Kommittéen for Det medeltida Sverige. Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1977. 276 s.