Tilbage til artikeldetaljer Oskar Mendelsohn: Jødernes historie i Norge gjennom 300 år. Bind I. Universitetsforlaget, Oslo 1969. 698 s. ill. N. kr. 68.