Anne-Lise Seip: Vitenskap og virkelighet. Sociale, økonomiske og politiske teorier hos T. H. Aschehoug 1845 til 1882. Gyldendal, Oslo, 1975.

Forfattere

  • Povl Bagge

Forfatterbiografi

Povl Bagge

N/A

Downloads

Publiceret

1978-01-01

Citation/Eksport

Bagge, P. (1978). Anne-Lise Seip: Vitenskap og virkelighet. Sociale, økonomiske og politiske teorier hos T. H. Aschehoug 1845 til 1882. Gyldendal, Oslo, 1975. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51971

Nummer

Sektion

Artikler før 1998