Tilbage til artikeldetaljer Oslo bispedømme 900 år. Historiske studier utgitt av Fridtjov Birkeli, Arne Odd Johnsen, Einar Molland. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø, 1974. 249 s.