Tilbage til artikeldetaljer Christiansborg Slot. Første Bind: Absalons Borg. Københavns Slot. Det første Christiansborg. Andet Bind: Det andet og tredie Christiansborg. Udgivet af Folketingets Præsidium under redaktion af Kristian Hvidt, Svend Ellehøj og Otto Norn. Billedredaktion Chr. Bang. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 1975. XI+415+VII +407 s. Download Download PDF