Tilbage til artikeldetaljer G. Japsen: De nordslesvigske Sparekassers historie. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 41, i kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1970. 346 s.