Tilbage til artikeldetaljer James Cavallie: Från fred till krig. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700. Studia Historica Upsaliensia 68, Kristianstad, 1975. 316 s.