Gert Jeppsson: Prästrelationerne från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1974-75: 1. IX + 40 sider.

  • Frank Jørgensen

Forfatterbiografi

Frank Jørgensen
N/A
Publiceret
1975-01-01
Citation/Eksport
Jørgensen, F. (1975). Gert Jeppsson: Prästrelationerne från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1974-75: 1. IX + 40 sider. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51677
Sektion
Artikler før 1998