Tilbage til artikeldetaljer Diplomatarium Norvegicum bd. XXI. Ved Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum, Norsk historisk Kjeldeskrift-institutt. Bergen: komm. A/S Bokcentralen (Oslo), 1970-74. Download Download PDF