Tilbage til artikeldetaljer Gunilla Ingmar: Monopol på nyheter. Ekonomiska och politiska aspekter på svenska och internationella nyhetsbyråers verksamhet 1870-1919. Studia Historica Upsaliensia LII. Uppsala 1973. 240 s.