Tilbage til artikeldetaljer Per Brahe: Oeconomia eller Hushållsbok for ungt adelsfolk. Utg. med inledning, kommentar och ordforklaringar av John Granlund och Gosta Holm. Nordiska museets handlingar 78. Stockholm, Nord. museet 1971. - clxxvii + 279 s., ill.