Tilbage til artikeldetaljer Wilhelm M. Carlgren: Svensk utrikespolitik 1939—1945. Allmanna Forlaget. Stockholm 1973. 612 s.