Tilbage til artikeldetaljer J. P. Kenyon (Ed.): The Stuart Constitution. 1603-88. Documents and Commentary. Cambridge University Press, 1966. xvi, 523 s. Indb. 65 sh. Uindb. 30 sh.