Tilbage til artikeldetaljer Adam Homecki: Produkcja i handel zbozowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej polowie XVII i pierwszej XVIII wieku. (Kornproduktion og kornhandel på Lubomirski-godserne ca. 1650-1750). Russisk og fransk resumé. Polska Akademia Nauk - Oddzial w Krakowie, Prace Komisji Nauk Historycznych nr. 27. Wroclaw, Warszawa, Kraków 1970. 135 s. 1 kort. 3 + 149 statistiske tavler. 25 zloty (2.50 $).