Ordo Nidrosiensis Ecclesiae (Oròubók), editus cura Lilli Gjerløw. Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi. Vol. II. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Den Rettshistoriske Kommisjon. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. 551 s. 17 pl.

  • Anne Riising

Forfatterbiografi

Anne Riising
N/A
Publiceret
1971-01-01
Citation/Eksport
Riising, A. (1971). Ordo Nidrosiensis Ecclesiae (Oròubók), editus cura Lilli Gjerløw. Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi. Vol. II. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Den Rettshistoriske Kommisjon. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. 551 s. 17 pl. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51235