Tilbage til artikeldetaljer Wroclaw, Warszawa, Kraków 1967. Ossolineum. 147 s. 27 zlotych (2,25 S). Norges gamle Love. 2. rk. 1388-1604. Utgitt av Den rettshistoriske kommisjon. 3. bd. 1483-1513. I. Statens lovgivning 1483-1513. Ved Grethe Authén Blom. I kommisjon hos Universitetsforlaget, Oslo, 1966. xvi + 336 s.