Birgit Klockars : Birgitta och böckerna. En undersökning av den heliga Birgittas källor. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Hist. ser. 11. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1966. 363 s. 30 sv. kr.

  • Erik Levin Nielsen

Forfatterbiografi

Erik Levin Nielsen
N/A
Publiceret
1969-01-01
Citation/Eksport
Levin Nielsen, E. (1969). Birgit Klockars : Birgitta och böckerna. En undersökning av den heliga Birgittas källor. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Hist. ser. 11. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1966. 363 s. 30 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50841