Tilbage til artikeldetaljer Axel Linvald: Kong Christian VIII. Før Eidsvoldgrundloven. København, G. E. C. Gad, 1965. 456 sider. Illustreret. 38,25 kr. - Kong Christian VIII.s Breve 1796-1813. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Axel Linvald under medvirken af Albert Fabritius. I-II. København, G. E. C. Gad, 1965. 366 + 293 sider. 50 kr. Hent Download PDF