Axel Linvald: Kong Christian VIII. Før Eidsvoldgrundloven. København, G. E. C. Gad, 1965. 456 sider. Illustreret. 38,25 kr. - Kong Christian VIII.s Breve 1796-1813. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Axel Linvald under medvirken af Albert Fabritius. I-II. København, G. E. C. Gad, 1965. 366 + 293 sider. 50 kr.

  • Georg Nørregård

Forfatterbiografi

Georg Nørregård
N/A
Publiceret
1967-01-01
Citation/Eksport
Nørregård, G. (1967). Axel Linvald: Kong Christian VIII. Før Eidsvoldgrundloven. København, G. E. C. Gad, 1965. 456 sider. Illustreret. 38,25 kr. - Kong Christian VIII.s Breve 1796-1813. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Axel Linvald under medvirken af Albert Fabritius. I-II. København, G. E. C. Gad, 1965. 366 + 293 sider. 50 kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50695