Sture Petrén, Stig Jägerskiöld, Tord O:son Nordberg: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet. Stockholm, Norstedt, 1964. 409 sider. Ill. 49 sv. kr. (indb.).

  • Inger Skyum-Nielsen
  • f. Dübeck

Forfatterbiografier

Inger Skyum-Nielsen
N/A
f. Dübeck
N/A
Publiceret
1967-01-01
Citation/Eksport
Skyum-Nielsen, I., & Dübeck, f. (1967). Sture Petrén, Stig Jägerskiöld, Tord O:son Nordberg: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet. Stockholm, Norstedt, 1964. 409 sider. Ill. 49 sv. kr. (indb.). Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50677