Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. København 1957. 349 sider.

  • Vilh. Lorenzen

Forfatterbiografi

Vilh. Lorenzen
N/A
Publiceret
1962-01-01
Citation/Eksport
Lorenzen, V. (1962). Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. København 1957. 349 sider. Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50590