Tilbage til artikeldetaljer Holger Hjelholt: Sønderjylland under Treårskrigen. Et Bidrag til dets politiske Historie. 1. Del: Fra Revolutionens Udbrud til Våbenstilstandens Ophør i Foråret 1849. København, 1959. 254 sider.