Tilbage til artikeldetaljer Vendsysselske Selvejerbønder tør og efter »Klemensfejden«1.