Palle Ove Christiansen: Med skibet i kroppen. Mennesker og maritimt miljø i Det sydfynske øhav 1750-1950. Marstal Søfartsmuseum, 2020.

Forfattere

  • Peter Henningsen

Publiceret

2021-07-06

Citation/Eksport

Henningsen, P. (2021). Palle Ove Christiansen: Med skibet i kroppen. Mennesker og maritimt miljø i Det sydfynske øhav 1750-1950. Marstal Søfartsmuseum, 2020. Historisk Tidsskrift, 121(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/127131