1600-årenes kultur og mentalitet. Red.: Thomas Lyngby, Mathias Stii Kusk Malmborg & Jakob Ørnbjerg. (Studier fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Bind 2). Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 2020.

Forfattere

  • Leon Jespersen

Publiceret

2021-07-06

Citation/Eksport

Jespersen, L. (2021). 1600-årenes kultur og mentalitet. Red.: Thomas Lyngby, Mathias Stii Kusk Malmborg & Jakob Ørnbjerg. (Studier fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Bind 2). Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 2020. Historisk Tidsskrift, 121(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/127130