Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår. Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Aarhus Universitetsforlag, 2015.

  • Thomas Ewen Daltveit Slettebø
Publiceret
2018-07-06
Citation/Eksport
Slettebø, T. E. (2018). Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår. Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Aarhus Universitetsforlag, 2015. Historisk Tidsskrift, 118(1), 243-248. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106550