Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.

  • Jeppe Büchert Netterstrøm
Publiceret
2018-07-06
Citation/Eksport
Netterstrøm, J. (2018). Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016. Historisk Tidsskrift, 118(1), 241-242. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549