Tinne Vammen (23. november 1942 – 5. oktober 2016)

  • Anette Eklund Hansen
  • Bente Rosenbeck
Publiceret
2018-07-06
Citation/Eksport
Hansen, A., & Rosenbeck, B. (2018). Tinne Vammen (23. november 1942 – 5. oktober 2016). Historisk Tidsskrift, 118(1), 190-196. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106542